Thông tin về địa điểm tỉnh thành phố Việt Nam

Chính sách bảo mật Địa điểm 247

2,929 views ngày 09/03/2021

1. Thông tin tài khoản

  • Thành viên  chủ động bảo mật tài khoản đăng ký,  không được tiết lộ với bất cứ bên thứ ba nào hộp thư điện tử, tên và mật khẩu đăng nhập vào Địa điểm 247 (Diadiem247.com). Diadiem247.com sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu thành viên vi phạm quy định này. Nếu thành viên tiết lộ và tạo điều kiện cho bên thứ ba tấn công, gây hại cho hệ thống máy chủ của Diadiem247.com thì thành viên đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
  • Thông tin hòm thư điện tử, mật khẩu truy cập vào Diadiem247.com của bạn sẽ được chúng tôi giữ kín và cam kết không tiết lộ cho bên thứ 3.

2. Thông tin địa điểm

  • Địa điểm trên Diadiem247.com do người dùng cung cấp, mọi thông tin đều được chia sẽ cho tất cả mọi người.
  • Nếu như bạn đã đăng ký là chủ của địa điểm thì bạn sẽ có quyền chỉnh sửa trên địa điểm đó. Lúc đó Diadiem247.com sẽ không chịu trách nghiệm với những thông tin trên địa điểm đó.
4.6/5 từ 5 lượt đánh giá.

----