Thông tin về địa điểm tỉnh thành phố Việt Nam

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá hối đoái hôm nay

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay, Bảng Tỷ giá USD mới nhất, tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá hối đoái hôm nay được địa điểm 247 cập nhật
Cập nhật: 10/3/2023 2:58:37 AM
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
USD 24,120.00 24,150.00 24,490.00
AUD 15,208.19 15,361.80 15,855.73
CAD 17,460.94 17,637.31 18,204.41
CHF 25,889.11 26,150.61 26,991.44
CNY 3,262.40 3,295.36 3,401.83
DKK - 3,383.22 3,513.03
EUR 25,044.46 25,297.43 26,419.52
GBP 28,885.60 29,177.37 30,115.52
HKD 3,026.51 3,057.08 3,155.37
INR - 292.08 303.78
JPY 157.80 159.39 167.04
KRW 15.56 17.29 18.95
KWD - 78,483.81 81,627.18
MYR - 5,119.02 5,231.03
NOK - 2,225.65 2,320.30
RUB - 238.59 264.13
SAR - 6,466.55 6,725.54
SEK - 2,180.30 2,273.03
SGD 17,328.18 17,503.21 18,065.99
THB 584.74 649.71 674.64
Nguồn: VCB

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá hối đoái ngày hôm qua