Thông tin về địa điểm tỉnh thành phố Việt Nam

Địa điểm tại Bắc Kạn


Siêu thị Điện máy XANH Chợ Mới, Bắc Kạn

Tổ 1, thị trấn Chợ Mới, Chợ Mới, Bắc Kạn, Bắc Kạn

Siêu thị Điện máy XANH Bắc Kạn

Tổ 8B, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Bắc Kạn

Siêu thị Điện máy XANH Ba Bể, Bắc Kạn

Thửa đất số 24, tờ bản đồ số 14, thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn, Bắc Kạn

Hoàng Vinh - Cháo Dinh Dưỡng

48 Trần Hưng Đạo, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Cháo Dinh Dưỡng Minh Tuấn

Thanh Niên, Tổ 7, Phường Sông Cầu, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Khải Huế - Các Món Nhậu

84 Trường Chinh, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Cay Quán - Ốc Cay, Ngao Hấp & Sò Huyết

100 Trường Chinh, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Hạnh Huệ - Lạp Sườn & Bánh Cuốn

18 Trần Hưng Đạo, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn


Quận huyện thuộc Bắc Kạn